Stacje przeładunkowe » Zasada funkcjonowania
23.01.2021 21:09

Stacje przeładunkowe Max Aicher

Jako ekologiczny i ekonomiczny system transportu długodystansowego w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

 

Obecne wymagania w zakresie zagospodarowania odpadów w Polsce prowadzą do budowy dużych zakładów przerobu odpadów, odzysku surowców i spalarni odpadów, czego konsekwencj ą jest zbiórka odpadów z dużych aglomeracji, regionów i konieczność ich przewozu na długie dystanse.
Firma Max Aicher wcześnie rozpoznała te wymogi i opracowała system dwustopniowego transportu odpadów, który obejmuje automatyczne stacje przeładunkowe wyposażone w prasy o wysokiej wydajności, kontenery, wagi samochodowe z infrastrukturą oraz układy translacyjne.

 

Cele i zalety budowy stacji przeładunkowych

  • ograniczenie kosztów transportu odpadów,
  • optymalne wykorzystanie środków transportu i organizacji pracy,
  • utrzymanie konkurencyjnych stawek wywozu odpadów,
  • możliwość stworzenia PDGO (Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów) - odbiór odpadów problemowych (elektryczne, elektroniczne itp.),
  • zapewnienie czystego regionu bez obciążenia nieprzyjemnymi odorami.

 


 


Dwustopniowy system transportu długodystansowego

Kontenery ze sprasowanymi odpadami są transportowane bezpośrednio ze stacji
przeładunkowej koleją lub hakowcem do zakładu utylizacji odpadów, np. spalarni lub zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Za pomocą suwnicy kontenery są podnoszone z wagonów lub samochodów
i ustawiane na platformie rozładunkowej. Zainstalowany na platformie wózek
przewozi kontener do otworu zasypowego zbiornika na odpady. Wózek jest
wyposażony w system wypychający, który opróżnia kontener.

Rozładunek odpadów może odbywać się również w sposób mobilny, np. na wysypiskach.

 

192-Schnitt-PL

 

 

Opróżnienie kontenera zawierającego 22 tony odpadów do tymczasowego zbiornika odpadów trwa zazwyczaj około 3 minut. System Max Aicher umożliwia również bezpośrednie podawanie odpadów do komory spalania. Opróżnianie kontenera jest sterowane inteligentnie w zależności od zapotrzebowania kotła.

Stabilne warunki, płynne podawanie odpadów i eliminacja wahań ciepła zapewniają optymalizację wydajności spalania. Robactwo, zagrożenie pożarowe i uciążliwe zapachy podczas tymczasowego składowania odpadów należą już do przeszłości. Od momentu sprasowania w kontenerze do momentu opróżnienia odpady nie opuszczają zamkniętego systemu.

 


 Wideo: