Wyładunek
23.01.2021 21:29

Doskonały system transportu długodystansowego

Kontenery ze sprasowanymi odpadami są transportowane bezpośrednio ze stacji
przeładunkowej koleją lub samochodami ciężarowymi do zakładu utylizacji odpadów, np. spalarni lub zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

 

Za pomocą suwnicy kontenery są podnoszone z wagonów lub samochodów
i ustawiane na platformie rozładunkowej. Zainstalowany na platformie wózek
przewozi kontener do otworu zasypowego zbiornika na odpady. Wózek jest
wyposażony w system wypychający, który opróżnia kontener.

 

Rozładunek odpadów może odbywać się również w sposób mobilny, np. na wysypiskach.


Opróżnienie kontenera zawierającego 22 tony odpadów do tymczasowego zbiornika odpadów trwa zazwyczaj około 3 minut. System Max Aicher umożliwia również bezpośrednie podawanie odpadów do komory spalania. Opróżnianie kontenera jest sterowane inteligentnie w zależności od zapotrzebowania kotła.

 

Stabilne warunki, płynne podawanie odpadów i eliminacja wahań ciepła zapewniają optymalizację wydajności spalania. Robactwo, zagrożenie pożarowe i uciążliwe zapachy podczas tymczasowego składowania odpadów należą już do przeszłości. Od momentu sprasowania w kontenerze do momentu opróżnienia odpady nie opuszczają zamkniętego systemu.

 

 

Burgki

 

IMG_1689JPG

 

Auslade